Svea Ekonomi tar över verksamheten från Exchange Finans

Sedan den 14 januari, då Finansinspektionen meddelade sitt beslut att återkalla Exchange Finans tillstånd för kreditmarknadsbolag, har arbetet med att finna en permanent och hållbar lösning för Exchange Finans kunder, personal och leverantörer pågått parallellt med Finansinspektionens beslut om avveckling av bolagets tillståndspliktiga verksamhet.

– Det har redan från första dagen när vi fick vetskap om Finansinspektionens beslut pågått ett intensivt arbete att hitta en långsiktig lösning för att trygga för våra kunder, anställda och leverantörer, säger Bo Korposoff, vd för Exchange Finans. Som ett första steg sålde Exchange Finans den 24 januari sina kreditportföljer till Svea Ekonomi, ett av Sveriges ledande fristående kreditmarknadsbolag. Därefter har ett intensivt arbete pågått i syfte att hitta en lösning för den återstående verksamheten i Exchange Finans.

Verksamheten kan nu drivas vidare

Arbetet, som skett under stor tidspress, har nu givit resultat i och med en överenskommelse med Svea Ekonomi om ett övertagande av även den återstående verksamheten, bestående av valutaväxlingsrörelsen och Giroservice. Affären träder i kraft per den 20 mars 2014.

– Detta innebär att verksamheten som har legat nere sedan den 14 januari nu kan återupptas igen, säger Bo Korposoff. Därmed skapas en långsiktig lösning som innebär att företag och privatpersoner över hela landet även i fortsättningen får tillgång till viktiga och värdefulla valuta- och girotjänster, fortsätter han. Affären som nu är i hamn välkomnas även av Exchange Finans ägare och grundare Umit Adis och Kenan Anter, som ser mycket positivt på att verksamheten tas över av ett välrenommerat och stabilt bolag och därigenom skapar en långsiktig lösning för personal och kunder.

– Vi har ända sedan vi förstått att Exchange Finans verksamhet var till salu varit intresserade av att köpa verksamheten som ett led i bolagets långsiktiga plan att förstärka vår position i konsumentledet, säger Lennart Ågren, vd på Svea Ekonomi. I praktiken innebär övertagandet att ett dotterbolag till Svea Ekonomi tar över drift, lokaler och personal och man planerar att så snart som möjligt starta upp verksamheten.

– Vi beräknar att kontorsrörelsen kommer att vara igång inom en till två veckor och för Giroservice kommer det att ta något längre, säger Lennart Ågren.

Fyller en viktig funktion

Exchange Finans har sedan starten 1996 etablerat sig som en framgångsrik aktör när det gäller allt från valutaväxling, kontanthantering och girobetalningar via främst Giroservice. Med ett väl utbyggt nät av butiker och över 500 ombud runtom i landet har Exchange Finans skapat en verksamhet med hög servicegrad inom ett segment som inte längre täcks in av de stora bankerna.

– Exchange Finans och Giroservice har spelat en vital roll i vardagen för privatpersoner runtom i landet, säger Bo Korposoff. Vi hoppas nu att denna efterfrågade och uppskattade service genom överlåtelsen till Svea Ekonomi ska kunna upprätthållas med en fortsatt hög servicenivå.

Om Svea Ekonomi

Svea Ekonomi är en ledande aktör i Norden som sedan 1981 erbjuder finansiella och administrativa tjänster såsom finansiering, reskontrahantering, betaltjänster för e-handeln och inkasso. 2013 omsatte bolaget 1200 MSEK med ett resultat före skatt uppgående till ca 200 MSEK och ett eget kapital på ca 900 MSEK, med cirka 650 anställda, kontor i tio länder och samarbetspartners över hela världen. Läs mer om Svea Ekonomi på www.sveaekonomi.se